SOLLEFTEÅ MODELLJÄRNVÄGSKLUBB

Orterna

Bureåborg


Bureåborg är den enda staden på anläggningen. Stationshuset är byggt i tegel och det finns tre tågspår och en del sidospår på bangården. Vid hamnen finns spår till Nynäs-Petroleums oljelager, dit olja kommer med båt och sedan går ut med järnväg i mellannorrland. Här finns en del småindustri, som Bröd. Petterssons gjuteri, Cementgjuteri, Filéns slakteri, Bureåborgs Skeppshandel, brädgård mm. Här finns även det berömda Stadshotellet. Staden ligger vid havet och har två stationer en i staden och en vid hamnen. Härifrån utgår flera busslinjer bl. a till Örnsköldsvik, Åsele och Kramfors, skärgårdstrafik och båttrafik till Finland sommartid. Hamnen har mycket trafik med bl. a malm från Svartlien och cement från Gotland. Hamnhotellet är ett bra ställe att bo och äta på, och bakfickan ”Spygatten” är välbesökt av stuvarna och sjöfolk. Här finns också en småbåtshamn med sjöbodar för båtägarna i Bureåborg båtklubb.


Trolldalen


Trolldalen håll- och lastplats, med lastning av bl. a timmer.

Risnäs


Risnäs station är mötesstation på Bureåborgslinjen. Här finns banavdelningens manskapsrum och förråd. Posten är inrymd på stationen. Från stationen utgår ett 3 km långt industrispår till Rotums bruk. Bruket har eget diesellok som sköter växlingen till och från SJ. Stationen betjänar Risnäsbyn och Rotum.


Långsele


Samhället är under uppbyggnad, bangården ska få kontaktledningsbryggor och signaler.  Godsmagasinet ska också byggas upp. Bangården har de flesta av de spår som fanns en gång, dock avkortat av det vanliga skälet utrymme.


Tväråbäck


Tväråbäck station är mötesstation, här finns lastspår med kaj. En hel del godstrafik är knuten till stationen och utkörning sker genom SLAB. Posten finns på stationen. I samhället finns Tägtströms affär, Lundbergs konditori, Ellens Damfrisering, bensinstation samt ett sågverk 1 km från samhället. Bangården har två tågspår.


Svartlien


Svartlien ligger längst västerut, här ligger gränsen till Norge. Svartlien är beläget långt upp i Västerbottens fjällvärld. Här finns högfjällshotell, och flera pensionat. Trafiken är stor hela året, då det är en populär skidort vintertid. Sommar och höst är det fjällvandring som gäller. Tågen till Norge byter lok här till Di3 eller ånglok 63a. Här ligger anläggningens största lokstation. Till och från Norge går det två persontågspar och ett godstågspar om dagen. Här ligger Svartliengruvan som är belägen inne i Svartfjället, malmen fraktas till Bureåborgs hamn för utskeppning till främst Tyskland. Bangården har fem tågspår.


Hildingsfors


Hildingsfors hållplats vid kraftverket.

Rävberget


Rävberget militär lastplats vid Rävbergslägret.


Forsmo


Forsmo station är ”navet” i trafiken på SMJK. Här går linjen till Svartlien ut, stationen passeras av stambanan, strax norr om stationen går Bureåborgslinjen ut. Bureåborgslinjen som är oelektrifierad, har lokbyte här. Här finns tågledningen när det körs trafik. På bangården finns tre tågspår och en del sidospår, samt lokstall. I byn finns kyrka, Konsumbutik, och skola tre km från byn. Busslinje finns till Sollefteå.


Hällåsen


Hällåsen station ligger 3 km från Hällåsens by. Mötesstation på linjen. Bangården har två tågspår. Postkontor finns på stationen. Här rinner Hällån ut, där det under 1963 ska byggas ett kraftverk uppströms. Hällåsenhus har sin fabrik här, och är en stor kund till järnvägen. Typiskt skogs- och jordbrukstrakt.


Lairoträsk


Lairoträsk är en hållplats för i huvudsak fiskefolk och fjällvandrare. Person- och snälltågen stannar här vid behov.


Kontakt


Email: info@smjk.se


SMJK.SE

© Copyright. All Rights Reserved.

Senaste uppdateringen 2020-12-14

Besök oss


Självklart går det bra att besöka oss!

Maila oss på vår kontaktmail så försöker vi svara så fort vi kan.